Gŵyl Goleuadau Gwyl Gaeaf Niagara Falls

Er bod y rhan fwyaf o bobl yn dychmygu'n ymweld â Niagara Falls yn yr haf, mae tawel a hud am yr atyniad canada hwn a ddaw yn ystod oer y gaeaf.

Er y bydd y tymheredd yn aml yn llai na dim rhwng mis Tachwedd a mis Chwefror, mae pob un o Niatiau Niagara yn aros yn agored ac mae yna ddigon i'w wneud, gan gynnwys Gŵyl Goleuadau Gwyl Gaeaf Niagara Falls.

Sioe Golau Ysblennydd Am Ddim Pob Noson yn Nwy Falls Niagara

O ddechrau mis Tachwedd tan wythnos gyntaf mis Ionawr, mae Gŵyl Goleuadau Gaeaf Goleuadau Niagara yn goleuni goleuadau ysblennydd sy'n cynnwys arddangosfeydd golau o 5 cilomedr golau, tân gwyllt dros y cwympo a mwy, gan gynnwys cyngherddau a pherfformiadau plant.Mae'r holl sioeau golau yn rhad ac am ddim, ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar.

Lleoliad a Dyddiadau Gŵyl Goleuadau Gwyl Gaeaf Niagara

Cynhelir Gŵyl Goleuadau Gaeaf Caeaf Niagara o ganol mis Tachwedd hyd ddiwedd mis Ionawr.

Cynhelir y rhan fwyaf o'r digwyddiadau yng nghalon Falls Falls ger y Rhaeadr eu hunain ac yn agos at y gwestai mawr a Clifton Hill.

Parciau Niagara Wonderland Gaeaf

Gelwir y llwybr pum-cilomedr addurnedig hyfryd sy'n ymestyn o Ynysoedd Dufferin ar hyd Parc y Niagara, ger Gwaed y Niagara, heibio'r Bont Enfys, i Bont Whirlpool, yn Wonderland Gaeaf Parciau Niagara. Mae'n cynnwys bron i ddwy miliwn o oleuadau a thros 100 o oleuadau, gan gynnwys:

Tân Gwyllt dros y Rhaeadr

Mwynhewch arddangosfa dân gwyllt ysblennydd dros y cwympiau Niagara bob nos Wener am 9 o'r gloch yn ogystal â dyddiadau dewis trwy gydol y tymor gwyliau. Cynhelir goleuadau Nos Galan arbennig ar 31 Rhagfyr.

Sioeau Golau Laser

O Ragfyr 22, 2017 hyd at 7 Ionawr, 2018, dal sioe golau laser bob nos am 5:30 pm, 6:30 pm, 7:30 pm, a 8:30 pm ar frig Clifton Hill. Mae pob sioe am ddim a 15 munud o hyd.

Dewch y Taith Gerdded Gwyliau Cwympiadau

Yn 2017, ar 1 Rhagfyr, 2, 8, 9, 15, ac 16, cerddwch trwy ardal dwristaidd Falls Falls. Mae pob lleoliad ar hyd y ffordd yn cynnig gweithgareddau fel samplu bwyd, diodydd gwyliau, adloniant, gemau a chrefftau.

Teithiau Gwennol o Gŵyl Goleuadau Gaeaf Niagara

Os nad ydych chi am gerdded llwybr cyfan Gwyl Gaeaf Goleuadau Niagara, ystyried taith gwennol o'r digwyddiad. Gofynnwch am y bwth gwybodaeth neu'ch gwesty am fanylion.

Resort Niagara Fallsview Casino

Un o darnau mwyaf Niagara Falls yw Niagara Niagara Fallsview Casino Resort. Gyda gwesty, bwytai, adloniant byw, sba a casino, mae Niagara Niagara Fallsview Casino Resort yn dueddol o fod yn galon y gweithredu.

Beth i'w wneud yn Niagara Falls

Yn ystod y dydd, pan fydd y goleuadau'n weddill, mae digon i'w wneud o hyd. Edrychwch ar ein 10 Atyniadau Top yn Niagara Falls neu os ydych chi gyda phlant a pheidiwch â meddwl arbed ychydig o arian: 5 Pethau i'w Gwneud am Ddim gyda Phlant yn Ardal Falls Falls .

Croesi'r UDA / Gorllewin Canada i gyrraedd Niagara Falls

Os ydych chi'n gyrru o'r UDA, sicrhewch yn siwr i ddarganfod pa fath o adnabod sydd ei angen: A oes Dinasyddion UDA Angen Pasbort i Mewn i Ganada?

Canllaw Teithio Niagara

Am ragor o wybodaeth am Niagara Falls, gan gynnwys cyfarwyddiadau, bwytai a gwestai, ewch i Ganllaw Teithio Falls Falls .