Bariau Washington DC a Bywyd Nos

Mae gan Washington DC amrywiaeth o opsiynau byw bywyd nos a dwsinau o fariau a chlybiau gwych. Felly, ble mae'r bariau gorau yn Washington DC? Mae hynny'n dibynnu ar yr hyn yr ydych yn chwilio amdano. Mae'r erthyglau canlynol yn tynnu sylw at yr oriau hapus gorau, tafarndai cwrw, bariau ar y to, bariau chwaraeon, bariau karaoke, clybiau cerddoriaeth fyw a llawer mwy.

Washington DC Nightlife

10 Bariau a Lolfeydd Gwesty'r Great yn Washington DC : Mae gan Washington DC nifer o westai sy'n cynnwys bariau a lolfeydd cain sy'n cynnig amrywiaeth eang o ysbrydion ac yn lleoedd braf i ddod i ben cyn neu ar ôl cinio.

Gweler canllaw i rai o'r barrau gwesty gorau yn Washington DC.

Tafarndai Cwrw a Bragdyi Gorau yn yr Ardal Washington, DC : Chwilio am gwrw gwych yn ardal Washington, DC? Mae gan y rhanbarth cyfalaf amrywiaeth o dafarndai a bragdai sy'n cynnig dewis helaeth o gwrw. Edrychwch ar y microbreweries, y bariau a'r bwytai hyn gyda dewis enfawr o gwrw lleol a rhyngwladol.

Bariau Rooftop yn Washington DC : Mae gwario noson haf ymlaciol gyda ffrindiau ar bar ar y to yn ffordd wych o fwynhau awyrgylch y ddinas. Mae gan Washington DC nifer o fwytai sydd â bariau a llolfeydd poblogaidd.

Bwytai a Thafarndai Gwyddelig : Mwynhewch awyrgylch achlysurol tafarn Iwerddon gyda bwyd traddodiadol o Iwerddon, cerddoriaeth fyw ac amrywiaeth o gwrw ac ales.

Bariau Karaoke yn ardal Washington DC : Chwilio am bariau Karaoke hwyl yn ardal Washington, DC? Dyma rai o'r lleoedd gorau i fwynhau karaoke yn Washington, DC, Maryland a Northern Virginia.Mae gan y 10 Top Clybiau Cerddoriaeth Fyw yn Washington, DC : Washington, DC amrywiaeth o glybiau cerddoriaeth fyw sy'n cynnwys ystod eang o gerddoriaeth gan gynnwys creigiau, pync, hip-hop, jazz, gwlad, efengyl, ac amgen.

Top 10 Washington, Clybiau Dawns DC : Mae gan Washington, DC rywbeth gwych o nos. Roedd clybiau dawns yn anodd eu canfod yn DC.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae nifer o glybiau dawnsio mawr wedi agor yn y cymdogaethau mwyaf bywiog o DC, o Adams Morgan, i goridor U Street , i Penn Quarter , i New York Avenue.

Bariau Hoyw Washington, DC : Edrychwch ar y rhestr wych o fariau hoyw yn Downtown DC.

Bae Adams a Chlybiau Nos Adams : Adnabyddir Adams Morgan gan bobl leol fel cymdogaeth fwyaf bywafaf Washington, DC ar gyfer bywyd nos. Mae'n gymuned ddiwylliannol amrywiol gyda chymysgedd eclectig o fwytai, clybiau nos, tai coffi, bariau, siopau llyfrau, orielau celf a siopau arbennig

Dupont Circle Bars a Nightclubs : Mae Dupont Circle yn gyrchfan poblogaidd ar gyfer bywyd nos yn Washington, DC. Dod o hyd i amrywiaeth o fariau a chlwb nos, yn amrywio o fwytai achlysurol a bariau plymio i glybiau dawns bywiog.

Bariau Georgetown a Bywyd Nos : Mae gan Georgetown amrywiaeth o fariau ac fe'i gelwir yn un o gyrchfannau gorau Washington DC ar gyfer bwyta a bywyd nos. Fe welwch bopeth o lefydd mannau sengl i fariau gwin rhamantus i leoedd casglu celfyddydol bywiog.

Bariau Stryd a Chlybiau Nos : Mae'r gymuned fywiog ar hyd H Street yn datblygu i mewn i ardal gelfyddydol ac adloniant ac mae'n gymdogaeth i gadw llygad arno!

Deddfau a Rheoliadau Defnyddio DC : Edrychwch ar y trosolwg hwn o Gyfreithiau Diodydd DC.