Sut I Gofrestru i Bleidleisio yn Arizona

Mae Cofrestru i Bleidleisio yn Broses Hawdd

Rhaid i chi fod wedi'ch cofrestru i bleidleisio yn Arizona i bleidleisio mewn unrhyw etholiad dinas, sir, neu wladwriaeth. Mae sawl ffordd o gofrestru i bleidleisio.

Gofynion i Gofrestru i Bleidleisio yn Arizona

 1. Rhaid i chi fod yn ddinesydd o'r Unol Daleithiau ac yn 18 oed neu'n hŷn cyn yr etholiad cyffredinol nesaf.
 2. Rhaid i chi fod yn breswylydd yn Arizona 29 diwrnod cyn yr etholiad cyffredinol nesaf.
 3. Ni ddylech chi fod wedi'ch cael yn euog o farwn neu farwolaeth, neu os felly, mae'n rhaid bod eich hawliau sifil wedi eu hadfer. Ni ddylech fod wedi'ch datgan yn anghymwys gan lys.
 1. Mae Cynnig 200, a basiwyd gan bleidleiswyr Arizona yn Etholiad Cyffredinol 2004 yn mynnu bod rhaid cyflwyno prawf dinasyddiaeth gyda'r holl ffurflenni cofrestru pleidleiswyr newydd. Un o'r eitemau a restrir yma yw popeth sydd ei angen arnoch i gyflawni'r gofyniad hwn.
 2. Os ydych chi'n bodloni'r gofynion yng nghanlyniadau 1-4, mae pedair ffordd y gallwch chi gofrestru i bleidleisio: argraffu ffurflen, gofyn am ffurflen, codi ffurflen, neu gofrestru ar-lein.
 3. Gallwch argraffu ffurflen gofrestru pleidleiswyr oddi ar eich cyfrifiadur .
 4. Postiwch y ffurflen wedi'i llenwi i: Maricopa County Recorder, 111 S. 3rd Avenue, STE 102, Phoenix, AZ 85003-2294.
 5. Gallwch chi gael ffurflen gofrestru pleidleiswyr a anfonwyd atoch trwy ffonio 602-506-1511, TDD 602-506-2348.
 6. Gallwch gael ffurflenni cofrestru pleidleiswyr o unrhyw swyddfa Etholiadau yn Sir Maricopa, neu o swyddfa Clerc y Ddinas neu'r Dref.
 7. Gallwch hefyd gael ffurflenni cofrestru pleidleiswyr o lyfrgelloedd ledled Sir Maricopa, mewn rhai banciau, mewn rhai siopau groser ac yn Swyddfeydd Post yr Unol Daleithiau.
 1. Os oes gennych drwydded yrru Arizona neu drwydded adnabod swyddogol nad yw'n cydweithio, gallwch gofrestru i bleidleisio ar-lein
 2. Os ydych wedi'ch cofrestru i bleidleisio yn Arizona, rhaid i chi gofrestru eto os ydych chi'n symud o un cartref i un arall, os ydych chi wedi newid eich enw neu os ydych chi eisiau newid pleidiau gwleidyddol.

Cynghorau Cofrestru Pleidleiswyr Arizona

 1. Os ydych chi'n bleidleisiwr cofrestredig, byddwch yn derbyn pecynnau gwybodaeth pleidleiswyr yn dda cyn unrhyw etholiad.
 2. Os na chewch wybodaeth am bleidleiswyr, efallai na fydd eich cyfeiriad ar y ffeil yn gywir a dylech gysylltu ag Adran Etholiad y Sir.
 3. Dylech chi dderbyn cerdyn cofrestru pleidleisiwr yn y post ar ôl i'ch cais gael ei brosesu.
 4. Cyn etholiad, byddwch yn derbyn gwybodaeth yn y post sy'n eich cyfeirio at ble i fynd i bleidleisio yn yr etholiad sydd i ddod.
 5. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael yr adnabod priodol gyda chi pan fyddwch chi'n mynd i'r pleidleisiau i bleidleisio.