Rhent Bad Tai Llyn Shasta

Sut i Rhentu Cwch Dŷ Lach Shasta

Mae gwyliau cychod tŷ Lake Shasta yn hoff o lawer o bobl yng Ngogledd California a De Oregon. Mae'n opsiwn hwyliog ar gyfer gwyliau mawr i'r teulu a llongau diog, tawel gyda grŵp o ffrindiau.

Mae profiad y baddy tai Lake Shasta yn ymlacio. Ni fydd llawer o bethau i'w wneud drwy'r dydd ond nofio, mordeithio o gwmpas archwilio nifer o guddiau'r llyn, darllen, chwarae gemau, neu gymryd nap. Efallai y bydd hynny'n swnio fel artaith i unrhyw un sy'n hoffi bod ar y gweill drwy'r amser, ond mae'n newid cyflym iawn os ydych am arafu am ychydig.

Mae unrhyw adeg yn braf bod allan mewn baddy tai Lake Shasta, ond mae'r ardal yn fwyaf prysuraf ym mis Mehefin hyd Awst. Mae'r tywydd orau ym mis Medi. Ar gyfer dŵr llyfn a llai o bobl, ewch ym mis Rhagfyr neu fis Ionawr. Mae bad achub tai hefyd yn gwneud lle da i gael gwobrau penwythnos Diolchgarwch.

Ffeithiau Rhent Cwch House Lake Shasta

Gallwch rentu cychod tŷ yn Lake Shasta sydd â lle ar gyfer cyn lleied â chwech a chymaint â 19 o bobl. Os yw hynny'n debyg i lawer o bobl i becyn i le bach, rydych chi'n iawn. Rydych chi'n cael ychydig mwy o le ar fodelau gyda dec do, lle gall pobl hongian allan. Mae rhai pobl yn hoffi cysgu i fyny yno hefyd. Serch hynny, mae'n well cymryd gwyliau cychod tŷ Lake Shasta yn unig gyda phobl y gallwch chi ei gael o fewn cwmpas agos.

Bydd eich bwch cartref yn meddu ar yr holl bethau sylfaenol ar gyfer coginio a bwyta. Bydd ganddo generadur trydan, gwresogydd ac efallai cyflyrydd aer, ac ystafelloedd ymolchi gyda thoiledau a chawodydd.

Efallai y bydd mwy o fwynderau tybiau tai mwy na all gynnwys llwyfannau nofio, sleidiau, sundecks ar y to (rhai gyda thiwbiau poeth), teledu lloeren a radio lloeren, ystafelloedd gwely preifat, a hyd yn oed llefydd tân ffug.

Pan fyddwch chi'n clymu am y noson, gallwch gael goelcerth ar y lan yn Lake Shasta, ond bydd angen trwydded arnoch arnoch, y gallwch ei gael pan fyddwch chi'n rhentu eich cwch.

Os ydych chi'n poeni am ddiogelwch, fe allech chi syrthio dros y bwrdd, ond mae'n debyg bod taflu tai bron yn amhosibl suddo.

Costau Clychau Tai Cychod Lake Shasta

Ar yr olwg gyntaf, efallai y bydd rhent tŷ tai Lake Shasta yn ymddangos yn ddrud iawn. Peidiwch â gwrthod y syniad cyn i chi ei ystyried, er. Cyfrifwch y gost fesul person (neu deulu) bob nos, gan gymryd i ystyriaeth y byddwch chi'n coginio yn hytrach na bwyta allan.

Efallai y byddwch chi'n synnu pa mor fforddiadwy ydyw. Dyma'r pethau pwysicaf i'w wybod am gost eich antur bwch cartref:

Cwmnïau Rhentu Tai Shasta Lake Shasta

Mae'r cwmnïau hyn yn cynnig rhenti badiau tai ar Lake Shasta.

Bydd gan bob un ohonynt y cychod sylfaenol, ond mae'r manylion yn amrywio. Defnyddiwch y rhestr uchod i wneud eich gwaith ymchwil a dod o hyd i'ch bad tŷ perffaith, yn gyntaf: Gwybod faint o bobl fydd yn defnyddio'r bwrdd cartref a'r math o lety cysgu sydd ei angen arnynt. Efallai y bydd angen cwch fwy nag un o deuluoedd sy'n barod i rannu ystafelloedd gwely ar grŵp o chwe sengl y mae pob un ohonynt eisiau ardal gysgu preifat.

Trafodwch fwynderau gyda'ch cymheiriaid teithio, ac ar ôl edrych yn gyflym ar yr hyn sydd ar gael, gosodwch gyllideb ddyddiol sy'n cynnwys nid yn unig ffioedd rhent ond hefyd tanwydd a bwyd.