Dydd Sul A'Fair yn Scottsdale, Arizona

Bob mis Ionawr i fis Ebrill, mae Canolfan Scottsdale ar gyfer y Celfyddydau Perfformio yn noddi gŵyl fach ym Mharc Canolfan Ddinesig Scottsdale ar brynhawniau Sul penodol. Gallwch wrando ar gyngherddau a gyflwynir gan gerddorion lleol, siopa mewn bwthi gwerthwr, bwyta a diod, a chwiliwch am daith o amgylch yr amgueddfa. Mae cyngherddau yn cwmpasu amrywiaeth o arddulliau - jazz, blues, salsa, gwlad, creigiau a rhol, pop a mwy.

Pryd yw Dydd Sul A'Fair?

Dyddiadau Dydd Sul A'Fair ar gyfer 2017 yw:
Ionawr 15, 22, 29
12 Chwefror, 19, 26
Mawrth 5, 19, 26
Ebrill 2

Cyngherddau yn dechrau ar hanner dydd. Daw'r digwyddiad i ben am 4 pm

Uchafbwyntiau Dydd Sul A'Fair 2017

Ble mae hi?

Parc Dinesig Scottsdale, i'r dde nesaf i Ganolfan Scottsdale ar gyfer y Celfyddydau Perfformio. Dyma fap gyda'r cyfeiriad a'r cyfarwyddiadau. Y modurdy parcio agosaf i'r digwyddiad yw'r un i'r gogledd o'r 2il Stryd ar Wells Fargo. Parhewch ar ochr ogleddol y lot a cherddwch ar draws y stryd i mewn i Barc y Ganolfan Ddinesig rhwng y ddau fwytai, Pepin ac AZ88. Rydych chi yno. Os yw'r lot hwnnw'n llawn (fel arfer nid yw ar brynhawn Sul), gallwch hefyd barcio yn y Llyfrgell Gyhoeddus Scottsdale ar Drinkwater.

Bydd Trolley Scottsdale Downtown hefyd yn mynd â chi i'r lleoliad hwn, ar draws y stryd. Ewch oddi ar Brown Avenue. Mae'n rhad ac am ddim i reidio!

Faint mae'n ei gostio i fynd i mewn?

Dim byd. Mae mynediad am ddim. Mae parcio cyhoeddus yn Scottsdale hefyd yn rhad ac am ddim.

Beth arall sy'n digwydd?

Mae Amgueddfa Celf Gyfoes Scottsdale ar agor ac yn rhad ac am ddim rhwng hanner dydd a 5 pm ar ddydd Sul A'Fair days.

Am 1:30 pm ar bob diwrnod a drefnwyd o ddydd Sul A'Fair gallwch chi fynd ar daith ddi-dâl o amgylch yr amgueddfa. Am 3 pm gallwch fynd â thaith am ddim o dan arweiniad docent o'r cerfluniau yn y parc.

Beth arall ddylwn i ei wybod?

Dewch â chadeiriau plygu neu blanced ar gyfer y lawnt o flaen y cyfnod cyngerdd uchel. Mae yna ychydig o fyrddau picnic ar berimedr ardal y gwylwyr, ac fe'u cymerir yn gynnar fel arfer. Wrth gwrs, gallwch chi sefyll neu eistedd ar y glaswellt.

Beth os oes gennyf fwy o gwestiynau?

Am ragor o wybodaeth, ac i weld pwy fydd yn perfformio bob dydd o Sul A'Fair, ewch i Ganolfan Scottsdale ar gyfer y Celfyddydau Perfformio ar-lein.

Mae'r holl ddyddiadau, amserau, prisiau ac offer yn destun newid heb rybudd.